Spring naar inhoud

Werkzaamheden weten?

Check de app

Investeren in bereikbaarheid


We investeren fors in infrastructuur om de Westelijke Dordtse Oever goed bereikbaar te maken.

Aansluiting A16/N3

De doorstromingsproblemen van het verkeer op het knooppunt A16/N3 wordt door Rijkswaterstaat aangepakt met de aanleg van een nieuwe oprit van de N3 naar de A16 en andere op- en afritten. Er wordt een kwart klaverblad aangelegd met een lange invoegstrook. Ook heeft DistriPark Dordrecht een eigen afslag op de A16 gekregen.

Infrastructuur DistriPark Dordrecht

De gemeente zorgt voor de aansluiting van DistriPark Dordrecht via een nieuwe rotonde op de A16 en voor een nieuwe ontsluitingsweg, de Aquamarijnweg, die de Zeehaven verbindt met de huidige bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en het nieuwe DistriPark Dordrecht. 


Wegen naar DistriPark open!

Op 5 oktober 2021 opende de gemeente samen met Rijkswaterstaat de wegen naar DistriPark Dordrecht.


Nieuwe op- en afrit DistriPark

Op 5 oktober 2021 gaan de nieuwe op- en afrit bij DistriPark op de parallelbaan van de A16, de rotonde en de wegen op het nieuwe bedrijventerrein DistriPark Dordrecht open. 

De Aquamarijnweg is vanaf Dordtse Kil III doorgetrokken over DistriPark Dordrecht en sluit aan de zuidkant aan op de nieuwe rotonde van de Rijksstraatweg en de op- en afrit A16.

Willemsdorp en bedrijventerrein DistriPark Dordrecht zijn vanuit richting Rotterdam direct bereikbaar via de nieuwe afrit van de A16. En vanuit Willemsdorp en DistriPark Dordrecht kunt u via de oprit A16 richting Breda rijden. Verkeer richting Dordrecht en Rotterdam moet tot het einde van het jaar nog via de nieuwe Aquamarijnweg en de aansluiting A16/N3 rijden. 

Wanneer de fietsbrug naast het Beerpolderviaduct klaar is, eind 2021, kan ook de op- en afrit aan de oostkant van de A16 open voor verkeer en zijn alle nieuwe routes open. Fietsers kunnen dan namelijk veilig over de aparte fietsbrug fietsen, los van het auto- en vrachtverkeer. 

Weten hoe u kunt rijden? Bekijk de routes op de kaarten.

Nieuws bereikbaarheid

 • Bereikbaarheid

  Dordrecht start met aanpak Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West en stimuleert lokale werkgelegenheid

  11 december 2023

  11 December 2023  start de ontwikkeling van het programma Ruimte voor Banen in de gebieden Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-west. De gemeente heeft een locatie garageboxen opgekocht aan de Einsteinstraat en een ontwikkelplan gemaakt met het naastgelegen bedrijfsverzamelgebouw. Het gebouw wordt... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Rijksstraatweg afgesloten voor doorgaand autoverkeer

  4 oktober 2021

  De Rijksstraatweg wordt net ten noorden van de rotonde op DistriPark Dordrecht afgesloten voor auto's. Fietsers kunnen gewoon over de Rijksstraatweg blijven rijden en krijgen daarmee een veiligere fietsroute. Vanaf 5 oktober zijn de op- en afrit DistriPark op de parallelbaan van de A16, de... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Beerpolderviaduct over A16 in januari afgesloten

  23 december 2021

  Het nieuwe fietsviaduct over de A16 is bijna klaar. Er wordt door aannemer Heijmans hard gewerkt rondom het Beerpolderviaduct. Het laatste werk, zoals de aansluitende fietspaden, wordt gerealiseerd. Daarna wordt het bestaande viaduct opgeknapt. Daarvoor gaat het viaduct een aantal dagen dicht.... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Wegen naar DistriPark Dordrecht open!

  5 oktober 2021

  Dinsdagochtend 5 oktober zijn de nieuwe op- en afrit van de parallelbaan A16 bij DistriPark Dordrecht, de rotonde en de wegen op bedrijventerrein DistriPark Dordrecht open. Hiermee heeft DistriPark Dordrecht een eigen afslag op de rijksweg gekregen. Wethouders Maarten Burggraaf en Rik van der... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Nieuwe aansluiting van A16 op N3 klaar

  6 november 2020

  Het laatste stuk van de parallelbaan langs de A16 is nu ook open. De nieuwe aansluiting A16/N3 van Rijkswaterstaat is daarmee officieel klaar. Het verkeer van de N3 naar de A16 stroomt daardoor veel beter door.Wethouder Bereikbaarheid, Rik van der Linden: "De nieuwe aansluiting werkt. Het... Lees meer

   
 • Werkzaamheden

  Werkzaamheden Rijksstraatweg sept-okt

  23 juli 2020

  De Rijksstraatweg krijgt binnenkort nieuw asfalt. Ook komt er op het fietspad een nieuwe deklaag. De werkzaamheden staan gepland in week 38 t/m week 43 (medio september tot tweede helft oktober). De reconstructie van de Rijksstraatweg wordt in 4 fasen uitgevoerd. Wij doen er alles aan om de... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Afsluiting Simon de Danserweg duurt tot 24 juli

  15 mei 2020

  Vanwege het coronavirus was de aansluiting van de rotonde op de Simon de Danserweg al een maand later gestart. En nu zorgt corona helaas ook voor leveringsproblemen. Het project zou tot 14 juli duren, maar is nu vrijdag 24 juli 2020 klaar.Het verkeer moet tot die tijd omrijden via de Laan der... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Weekendafsluitingen A16 richting Breda tussen Dordrecht-Centrum en Klaverpolder

  14 mei 2020

  Rijkswaterstaat werkt aan de A16 richting Breda. De weg van vrijdag 15 mei 20.00 uur tot maandag 18 mei 5.00 uur dicht tussen oprit (21) Dordrecht-Centrum en knooppunt Klaverpolder. Let op: de aannemer start vrijdag al vanaf 19.00 uur met het afsluiten van diverse op- en afritten naar de A16! En... Lees meer

   
 • Nieuws

  Werkzaamheden afrit 20 3 t/m 6 april uitgesteld

  2 april 2020

  Eerder hebben we gecommuniceerd over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat voor dit weekend aan de afrit op de A16. Rijkswaterstaat heeft besloten deze werkzaamheden vanwege de coronamaatregelen uit te stellen. Het is nog niet bekend wanneer precies de werkzaamheden wel doorgaan. Waarschijnlijk... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Wantijbrug 3 april weer open

  2 april 2020

  Na ruim tien weken gaat de Wantijbrug weer open voor auto- en vrachtverkeer. Vanaf 20 januari heeft Rijkswaterstaat hard gewerkt aan de renovatie van de brug. En ondanks het coronavirus is de brug toch op tijd klaar. Vanaf vrijdagochtend 05.00 uur kan iedereen weer over de brug rijden. Voor dat... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Inloopochtenden bereikbaarheid bedrijven tijdens werk aan N3

  28 november 2019

  Maakt u zich als bedrijf ook zorgen over de bereikbaarheid van uw bedrijf wanneer volgend jaar vanaf 20 januari de Wantijbrug en daarna het onderhoud aan de N3 van start gaan? U wilt er wel wat aan doen, maar vraagt zich af waar u moet beginnen? ParkTrust, de Drechtsteden en het... Lees meer

   
 • Werkzaamheden

  Nachtafsluiting fietsbrug Amstelwijck over A16

  25 november 2019

  In het weekend van 13-15 december wordt ‘s nachts de fietsbrug Amstelwijck over de A16 afgesloten vanwege werkzaamheden. Aannemer Boskalis verlegd dan het fietspad naar en van de brug, aan de kant van McDonalds en het Postillion hotel. Er mag tijdens de... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Wantijbrug (N3) vanaf 20 januari voor 2,5 maand afgesloten

  15 november 2019

  Vanaf 20 januari 2020 start Rijkswaterstaat met de renovatie van de Wantijbrug en gaat de brug voor twee en halve maand dicht. De brug is in slechte staat en moet gerenoveerd worden. Vanwege de veiligheid mag er tijdens het werk geen auto- en vrachtverkeer over de brug rijden. Hulpdiensten,... Lees meer

   
 • Extra borden voor nieuwe verkeerssituatie A16/N3

  27 september 2019

  Het de nieuwe kwart klaverblad oprit naar de A16 richting Breda is nu klaar. Het is wel even wennen voor het verkeer dat nu anders moet voorsorteren. Er was door Rijkswaterstaat al extra bebording neergezet om te attenderen op de veranderingen. Toch blijken sommige weggebruikers zich pas op het... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Twee weekendafsluitingen N3

  23 augustus 2019

  Rijkswaterstaat voert van vrijdag 30 augustus tot zondag 1 september en het daarop volgende weekend van zaterdag 7 september tot zondag 8 september werkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe aansluiting van de N3 op de A16. Vrijdag 30 augustus 22.00 uur gaat de N3 dicht vanaf de kruising met de... Lees meer

   
 • Nieuws

  Werkzaamheden A16/N3 en DistriPark weten?

  4 juli 2019

  Check de app Westelijke Dordtse Oever in Uitvoering. Met de app krijgt u als bewoner, werknemer of bedrijf op de Westelijke Dordtse Oever informatie over de werkzaamheden, omleidingen en de planning van de werkzaamheden voor de aansluiting A16/N3 door Rijkswaterstaat en de aanleg van het... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Pinksterweekend N3 beide richtingen afgesloten

  6 juni 2019

  Het lange pinksterweekend is de N3 in beide afgesloten tussen de Rijksstraatweg en Laan der Verenigde Naties. Het werk start vrijdag 7 juni om 22.00 uur en duurt tot dinsdag 11 juni 05.00 uur. Rijkswaterstaat rijdt de rijdekken voor het nieuwe viaduct over de A16 naar hun plek. Deze rijdekken... Lees meer

   
 • Werkzaamheden

  Verbreding Rijksstraatweg en aanleg fietspad

  24 mei 2019

  Vanaf medio juni start de verbreding van de Rijksstraatweg en de aanleg van het vrij liggende fietspad aan de westkant van de weg. Eerst wordt het fietspad aangelegd en daarna de verbreding van de westkant van de weg en de (grond-)werkzaamheden aan de oostzijde van de Rijksstraatweg aan talud en... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Weekendafsluiting N3 vanaf Rijksstraatweg tot aan Laan der Verenigde Naties

  22 mei 2019

  Komend weekend is de N3 tussen de Rijksstraatweg en Laan der Verenigde Naties richting Papendrecht afgesloten. Het werk start vrijdag 24 mei om 22.00 uur en duurt tot maandag 27 mei 05.00 uur. Rijkswaterstaat werkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe viaduct over de A16. Ook wordt het asfalt... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  N3 nog vier weekenden deels afgesloten

  6 mei 2019

  Rijkswaterstaat voert vanaf begin mei tot en met half juni 5 weekenden lang werkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe aansluiting van de N3 op de A16. Het gaat vooral om heiwerkzaamheden en het vervangen van het asfalt op de kruispunten en van de aansluiting op de N3 tot aan de Laan der... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Weekendafsluiting N3 vanaf Rijksstraatweg tot Copernicusweg

  7 mei 2019

  Komend weekend is de N3 richting Papendrecht, tussen de Rijksstraatweg en de Copernicusweg  afgesloten. Het werk start vrijdag 10 mei om 22.00 uur en duurt tot maandag 13 mei 05.00 uur. Na het weekend gaat de nieuwe vrije rijstrook open voor rechtsaf slaand verkeer vanuit Breda (afrit 20 A16)... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Afrit 20 op A16 afgesloten vrijdag 26 april vanaf 21.00 uur

  25 april 2019

  In het weekend van 26 april is afrit 20 op de A16, vanuit Rotterdam richting de N3 en de Kiltunnel afgesloten. Het werk start vrijdag 26 april om 21.00 uur en duurt tot maandag 29 april 05:00 uur. Maandagochtend gaat de nieuwe afrit 20 open. Het verkeer vanaf de A16 kan dan gebruik maken van de... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Subsidie voor truckparking in Dordrecht

  26 maart 2019

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft met de provincies Zuid-Holland, Brabant en Limburg, 4 miljoen euro in de wacht gesleept voor beveiligde private truckparkings in de omgeving van de belangrijke snelwegen voor transport van en naar de haven Rotterdam. In totaal komen er 800... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Weekendafsluiting gedeelte Rijksstraatweg

  21 maart 2019

  Rijkswaterstaat voert in het weekend van vrijdag 29 maart tot maandag 1 april voorbereidende werkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe afrit vanaf de A16 naar de N3 uit de richting Rotterdam. Er wordt nieuw asfalt aangebracht voor deze nieuwe afrit 20 ‘s-Gravendeel en de... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Inloopmiddagen voor informatie over werk A16/N3

  28 februari 2019

  Aannemer Boskalis organiseert iedere maand een inloopmiddag voor informatie over de werkzaamheden die zij in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoeren voor de A16/N3. Iedereen die vragen over het werk heeft kan langskomen, het projectteam van Boskalis staat hen graag te... Lees meer

   
 • Bereikbaarheid

  Minister geeft startsein aansluiting A16/N3

  16 januari 2019

  Gewerkt wordt er al een tijdje, maar woensdag 16 januari gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het officiële startsein voor de vernieuwing van de aansluiting tussen de A16 en de N3. Het project zorgt voor een betere doorstroming en verbetert de veiligheid rond de... Lees meer

   
 • Heiwerkzaamheden bij nieuwe afrit naast McDonalds

  11 december 2018

  Woensdag 11 december start aannemer Boskalis met heiwerkzaamheden bij de nieuwe afrit West naast McDonalds. Er worden 50 betonpalen geheid als fundering voor een nieuwe duiker.  De werkzaamheden vinden overdag plaats en duren naar verwachting drie werkdagen. Er is uitloop... Lees meer

   
 • Nieuws

  Het echte werk aan Dordtse Kil IV is gestart

  17 oktober 2018

  Na de uitspraak van de Raad van State vlak voor de zomervakantie zijn de werkzaamheden voor de ontwikkeling van Dordtse Kil volop van start gegaan. De gemeente is met de aanbesteding gestart, het grondwerk wordt voorbereid en de Aquamarijnweg is zichtbaar door de oranje paaltjes in het gebied.... Lees meer