Spring naar inhoud

DUURZAAM, MARITIEM
EN LOGISTIEK

De Westelijke Dordtse Oever is een veelzijdig en uitgestrekt gebied tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel, met een uniek maritiem en logistiek profiel. Met 1.000 hectare, 900 bedrijven en ruim 14.000 arbeidsplaatsen is dit het grootste bedrijventerrein en banenmotor voor Dordrecht en de regio Drechtsteden.

PDF-bestandWestelijke Dordtse Oever in cijfers

Nieuwe ontwikkelingen

Karakteristieke eigenschappen van dit gebied zijn: een eigen zeehaven, door de wol geverfde ondernemers, grote ambities op het gebied van duurzaamheid en veel ruimte voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen.


ZOOM IN OP DE WESTELIJKE DORDTSE OEVER


 
plaatje gebied in Nederland
Dordtse Kil IV

Dordtse Kil IV

Het nieuwe logistieke en duurzame bedrijventerrein Dordtse Kil IV is ons paradepaardje. Vanaf het derde kwartaal 2018 worden de kavels van minimaal 1,5 hectare uitgegeven. Het terrein krijgt een eigen ontsluiting via de naastgelegen rijkswegen, zodat het optimaal bereikbaar is.

100% energieneutraal

De duurzame gebiedsontwikkeling is geborgd met een BREEAM keurmerk. De basisenergie-infrastructuur bestaat uit een elektriciteitsnet, waarmee 100% energieneutraal ondernemen realistisch is. Er komt op het terrein onder meer een waterstof facility point, vier windturbines en een zonne-energiecentrale.

PDF-bestandIn cijfers: Dordtse Kil IV

Contact

Nico van Klinken, programmamanager
nj.van.klinken@dordrecht.nl
via 078-770 4292Dordtse Kil III

Dordtse Kil III


Dordtse Kil III is in de jaren 90 volgens de toen meest verregaande duurzame richtlijnen ontwikkeld. Dat betekent: veel water en groen en een inrichting die zoveel mogelijk is aangepast aan het bestaande landschap.


Goede uitstraling

Het parkmanagement zorgt ervoor dat het terrein zijn kwalitatief goede uitstraling behoudt. Er zijn moderne en vooral industrieel vormgegeven gebouwen. Alle kavels hebben een glasverbinding. Er zijn nog circa 20 kavels beschikbaar variërend in kavelgrootte. Iets voor u?


PDF-bestandIn cijfers: Dordtse Kil III


Contact

 Madelon Soeteman, projectmanager ROM-D
 MM.Soeteman@dordrecht.nl
 078-770 4276 
 www.rom-d.nlDordtse Kil I, II en Amstelwijck-West

Dordtse Kil II


Grenzend aan de Zeehaven en direct aan de A16, liggen Dordtse Kil I en II en Amstelwijck-West. Gemengde bedrijventerreinen die vanaf de jaren 70 ontwikkeld zijn en zo’n 350 bedrijven herbergen. Op korte termijn krijgen deze gebieden een kwaliteitsimpuls.

Veiligheid en herontwikkeling

Gemeente, ondernemersverenigingen en ondernemers verbeteren samen de uitstraling van het gebied. Onderhoud en veiligheid spelen daarbij een belangrijke rol. Zij stimuleren de herontwikkeling van privaat vastgoed en initiëren een professioneel parkmanagement.

PDF-bestandIn cijfers: Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West

Contact

Aldo van Kleef, gebiedsmanager
a.van.kleef@dordrecht.nl
via 078- 770 4292Dordrecht Inland Seaport Zeehavengebied

Dordtse Kil Seaport

Dordrecht Inland Seaport is de nieuwe naam van de zeehaven in Dordrecht, sinds 2013 onderdeel van het Rotterdamse havenindustrieel complex. De diepe vaargeulen en kavels met kades in de zeehaven bieden ondernemers grote kansen. Het gebied bestaat uit twee bedrijventerreinen: Krabbepolder/Zeehavengebied (Zuid) en Louterbloemen/Duivelseiland. De ondernemers op beide terreinen hebben initiatief genomen voor twee bedrijveninvesteringszones (BIZ). In deze zones, die het havengebied Dordrecht Inland Seaport afdekken, investeren zij samen in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving.

Vitalisering

Om Dordrecht Inland Seaport nog aantrekkelijker te maken zet het Havenbedrijf Rotterdam de komende jaren in op een verdere vitalisering van de Dordtse Zeehaven. De uitstraling van de haven krijgt een impuls en er wordt meer havengerelateerde bedrijvigheid aangetrokken, daarvoor is 16,5 ha beschikbaar.

PDF-bestandIn cijfers: Louterbloemen/Duivelseiland

PDF-bestandIn cijfers: Krabbepolder/Zeehavengebied (Zuid)


Meer weten?


Rik Dalmeijer, gebiedsmanager Port of Rotterdam 
ra.dalmeijer@portofrotterdam.com
010-252 1010
  www.portofrotterdam.comBereikbaarheid

Bereikbaarheid

Investeren in infra­structuur & door­stroming

www.rijkswaterstaat.nl