Spring naar inhoud

Kaveluitgifte

In het kader van revitalisering worden drie type kavels uitgegeven op Dordtse Kil I, Dordtse Kil II en Amstelwijck-West.

Hiervoor zijn PDF-bestandselectiecriteria opgesteld conform het Didam-arrest.


Per uitgifte kunnen andere kaders/randvoorwaarden en selectiecriteria worden gesteld. Enerzijds om recht te doen aan bijzondere (fysieke) eigenschappen van het betreffende bedrijfsperceel (aan een groter kavel kunnen

bijvoorbeeld andere eisen worden gesteld dan aan een kleiner kavel), anderzijds om in te kunnen spelen op marktontwikkelingen en specifieke behoeften die voortvloeien uit gemeentelijke doelstellingen en ambities.


Het college stelt de kaders/randvoorwaarden en selectiecriteria per uit te geven bedrijfsperceel vast in de vorm van een zogenaamd kavelpaspoort dat als basis dient voor de te doorlopen openbare selectieprocedure. 


Bedrijfspercelen worden uitgegeven door middel van het vestigen van een erfpachtrecht. De voorwaarden, ten aanzien van het te vestigen erfpachtrecht, worden opgenomen in een als bijlage aan een kavelpaspoort toegevoegde


modelerfpachtovereenkomst.De bekendmaking van de kaveluitgifte volgt, houd voor meer informatie de nieuwspagina in de gaten.


Je ziet hier een luchtfoto van WDO