Spring naar inhoud
25 september 2020

Aanleg groene bufferzone Wieldrechtse Zeedijk start 28 september

De bodemsanering bij Wieldrechtse Zeedijk 104 is afgerond. We kunnen nu starten met de aanleg van de groene bufferzone. Maandag 28 september 2020 start aannemer Heijmans Infra B.V. met het werk dat bestaat uit het graven van waterpartijen, het maken van eilanden, het verplaatsen van grond en de aanleg van een onderhoudsbrug naar de Rijksstraatweg. Eind november is dit werk klaar.


Bijna de hele bufferzone wordt dit najaar aangelegd, behalve:

  • een hoek van de oostelijke bufferzone tegen de Rijksstraatweg aan. Hier moet eerst nog een persleiding worden verlegd.de reconstructie van de op- en afrit bij nr. 104 incl. de keerlus. 
  • Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het voorjaar van 2021 i.v.m. het stormseizoen vanaf 1 oktober.
Heijmans begint aan de westzijde van de nieuwe bufferzone en werkt dan in oostelijke richting. Het deel tussen de Rijksstraatweg en de A16 wordt als laatste aangelegd.


Damwand wordt talud

Er is een kleine wijziging in het PDF-bestandontwerp van de bufferzone. De geplande damwand bij de keerlus bij Wieldrechtse Zeedijk 104 is vervangen door een natuurlijk talud met een duiker. Dit heeft te maken met de eisen die gelden vanwege de bestaande waterkering.


Aanvullende flora & fauna maatregelen

De afgelopen periode is met het Natuur Wetenschappelijk Centrum een aantal kleine aanvullende maatregelen uitgewerkt ten gunste van de natuurwaarden in het gebied. Er komen twee oeverzwaluwwanden, een vleermuishotel, een huiszwaluwentil en een huismussentil. Daarnaast worden op enkele locaties boomstronken van gerooide bomen neergelegd. Op de PDF-bestandplattegrond kunt u zien waar dit in de bufferzone komt.

Transport en bouwroute

Er hoeft bijna geen materiaal te worden aangevoerd. De afgegraven grond gebruiken we voor de grondwal en wat overblijft komt als voorbelasting op de percelen op DistriPark. De machines worden aangevoerd via de Rijksstraatweg.

Vooropnames en meting woningen

Bij de woningen worden bouwkundige vooropnames en zogenaamde x-y-z metingen gedaan. Als extra maatregel komen er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden trillingsmeters aan de gevels van een aantal woningen. Uiteraard doen wij dit niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren. Er wordt hiervoor met hen contact opgenomen door Quattro Expertise.

Beplanting bufferzone

De delen van de bufferzone die dit jaar worden aangelegd, worden in het komende plantseizoen ingeplant en/of ingezaaid. Het plantseizoen loopt ongeveer vanaf november tot maart. Dit betekent dat het grootste deel van de bufferzone komend voorjaar al klaar is en de beplanting kan groeien. We houden er wel rekening mee dat we in 2021 nog afrondende (plant-)werkzaamheden moeten uitvoeren.

Vragen

De aannemer en de gemeente doen er zoveel mogelijk aan om de hinder voor de bewoners zo klein mogelijk te houden. Soms is enige hinder niet te voorkomen. Het kan ook zijn dat wij iets missen of beter kunnen doen, dat horen wij dan graag. Vragen en opmerkingen geeft u via Jan de Keijzer, als vertegenwoordiger van de bewoners, aan ons door. Dit kan via  jan.psi@gmail.com of (06)13 111 071.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is omgevingsmanager Alexandra Braas bereikbaar via (085)822 04 15.