Spring naar inhoud
28 mei 2018

Bedrijven Handelskade verenigd in bedrijveninvesteringszone

Met een overgrote meerderheid hebben de bedrijven op de Handelskade voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ) gestemd. Op 9 mei zijn de stemmen geteld en is met 12 stemmen vóór het startschot gegeven voor de vierde bedrijveninvesteringszone op de Westelijke Dordtse Oever.


Al eerder werden de BIZ Louterbloemen/Zeehavengebied (Zuid), BIZ Krabbepolder/Duivelseiland en de BIZ Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West opgericht. De bedrijven op Dordtse Kil III zijn verenigd in de Vereniging Beheer Dordtse Kil III.

Handelskade

Reinier de Koning, voorzitter van de Stichting Bedrijveninvesteringszone Handelskade: "Wij zijn als bestuur zeer content dat een ruime meerderheid van de bedrijven het vertrouwen heeft uitgesproken voor het plan van de BIZ Handelskade. De stichting gaat aan het werk met de orde en netheid en willen het veiligheidsgevoel in deze zone versterken door het aanbrengen van een slagboom in combinatie met cameratoezicht".


90% van de bedrijven georganiseerd

De gemeente is blij met het initiatief van de ondernemers. Met de Handelskade erbij zijn er in totaal vier bedrijveninvesteringszones op de Westelijke Dordtse Oever. Daarmee is de organisatiegraad van het bedrijfsleven op de Westelijke Dordtse Oever in twee jaar tijd van een kleine 30% naar een spectaculaire 90% is gegroeid. De gemeente is er trots op dat de ondernemers zich gezamenlijk inzetten voor de doorontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever en kijkt uit naar de samenwerking.

Bestuur Bedrijveninvesteringszone Handelskade

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Reiner de Koning

Secretaris Tijmen Griffioen

Penningmeester John Geysendorpher

Adviseur Robbert Verver


Meer informatie

Voor meer informatie belt u met 078-614 20 44 of stuurt u een mail naar tijmen@mulderautomotive.nl