Spring naar inhoud
11 december 2023

Dordrecht start met aanpak Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West en stimuleert lokale werkgelegenheid

11 December 2023  start de ontwikkeling van het programma Ruimte voor Banen in de gebieden Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-west. De gemeente heeft een locatie garageboxen opgekocht aan de Einsteinstraat en een ontwikkelplan gemaakt met het naastgelegen bedrijfsverzamelgebouw. Het gebouw wordt gesloopt, de kavels worden samengevoegd en er wordt een nieuwe ontwikkeling gerealiseerd. 


Wethouder Van Benschop: "Deze ontwikkeling draagt bij aan het verbeteren van de sociaaleconomische positie van Dordrecht. De gemeente investeert in het programma om  bedrijventerreinen representatiever te maken. We richten ons op ontwikkelingen die een positief effect hebben op behoud en groei van werkgelegenheid en tegelijkertijd ook gunstige effecten op de leefbaarheid."


Samen met JJr Vastgoed B.V. uit Hardinxveld-Giessendam werkt de gemeente aan het nieuwe plan. "Wij kijken er erg naar uit om de Einsteinstraat 61 & 67 te ontwikkelen en op deze manier een kwaliteitsimpuls te geven aan het industrieterrein. Deze kwaliteitsimpuls ligt ook in lijn met de visie van de gemeente en wij denken dat de ontwikkeling het resultaat is van een goede samenwerking tussen ons en de gemeente. Laten we hopen dat er na ons nog mooie ontwikkelingen volgen op de bedrijventerreinen in Dordrecht." Aldus JJr Vastgoed B.V.  


Ruimte voor Banen is één van de programma's uit het politiek akkoord waar het college de komende jaren mee aan de slag gaat. Met dit programma werkt Dordrecht aan een goed draaiende economie, met voldoende werk en verschillende soorten werk. Hiervoor is ruimte nodig. De gemeente creëert deze ruimte op nieuwe én bestaande bedrijventerreinen. 


Foto: Wethouder Van Benschop in de sloopkraan aan de Einsteinstraat aanwezig bij de start van ontwikkeling Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West. 


Rvb 11 Einsteinstraat