Spring naar inhoud
18 mei 2018

Handhaving van de openbare ruimte

Vanuit de omgeving kreeg de gemeente steeds meer klachten over verrommeling van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen van de Westelijke Dordtse Oever. Mede op verzoek van de ondernemersorganisaties, bedrijveninvesteringszones en het Havenbedrijf Rotterdam, zien we daarom scherper toe op het gebruik van het openbaar gebied.


We hebben u allen gevraagd voorwerpen die zonder toestemming van de gemeente in de openbare ruimte zijn geplaatst uiterlijk 1 april te verwijderen. Veel ondernemers hebben gehoor gegeven aan ons verzoek. Inmiddels zijn veel voorwerpen weggehaald of is hiermee een start gemaakt. Hier zijn we blij mee en bedanken u daarvoor hartelijk.

Kosten voor gebruik openbare ruimte

Op sommige plekken wordt het openbaar gebied helaas nog oneigenlijk gebruikt. Handhaving openbare ruimte Westelijke Dordtse OeverDe gemeente is eigenaar van het openbaar gebied en het is niet de bedoeling dat anderen dit gebruiken voor hun bedrijfsvoering, tenzij daarvoor een vrijstelling geldt. Laden en lossen, parkeren, reclame maken en afvalverzameling moet op eigen terrein plaatsvinden. Wordt er toch gebruik gemaakt van het openbaar gebied dan brengen we daarvoor kosten in rekening in de vorm van precariobelasting, vanaf 1 januari 2018. De kosten zijn €80,65 per m2 met een minimum van €161,30.