Spring naar inhoud
22 april 2024

Hugo de Jonge bezoekt Distripark

Bedrijventerreinen zoals het Dordtse Distripark dienen een groot maatschappelijk en economisch belang. 

Overheden moeten bij de (her)ontwikkeling van dit soort terreinen oog hebben voor leefbaarheid en kwaliteit, de samenhang met de stad en verduurzaming. Dat was de gezamenlijke conclusie van wethouder Chris van Benschop en demissionair minister Hugo de Jonge tijdens een werkbezoek aan Distripark. 


Chris van Benschop (wethouder Economie) en Maarten Burggraaf (wethouder Maritieme maakindustrie) ontvingen op maandag 12 februari demissionair minister Hugo de Jonge (ruimtelijke ontwikkeling) aan het Distripark in Dordrecht. Het bedrijventerrein ligt in het meest zuidelijk gelegen deel van de Westelijke Dordtse Oever.


Verbetering kwaliteit 

Op het bedrijfsterrein Distripark zet de gemeente Dordrecht zich in voor de ontwikkeling van een duurzaam en groen bedrijventerrein en het faciliteren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente zet ook in op werkgevers die een bijdrage leveren aan onze lokale en regionale arbeidsmarkt en in samenwerking met de gemeente een bijdrage willen leveren aan verschillende soorten banen en persoonlijke groei van onze inwoners. 

De wethouders en de minister, bezochten de bedrijven DHL op Distripark en Wisman transport op het bedrijventerrein Dordtse Kil I. Zij lieten zien welke resultaten er op DistriPark gerealiseerd zijn en waarin dit bedrijventerrein zich onderscheid van anderen. Tijdens het bezoek op Dordtse Kil I lag de focus op de noodzaak om ook in te zetten op verbetering van verouderde werklocaties en op welke manier de gemeente dit aanpakt en hierin investeert. 

Demissionair minister Hugo de Jonge: "Hier zijn grootschalige logistieke bedrijven met oog voor de omgeving en duurzaamheid geplaatst, en wordt een oud bedrijventerrein nieuw leven in geblazen. Een goed voorbeeld hoe bedrijventerreinen op een mooie manier worden vormgegeven."


Ruimte voor Banen

Gemeente Dordrecht richt zich vanwege de schaarste naar ruimte ook op het beter benutten van de bestaande bedrijfsterreinen. Met het programma Ruimte voor Banen investeert Dordrecht in het creëren van ruimte voor nieuwe bedrijven en het verbeteren van het vestigingsklimaat en de uitstraling van terreinen. Dit draagt bij aan een goed draaiende economie, goede kwaliteit van banen en voldoende en verschillende soorten werk. Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-west is een onderdeel van dit programma. Op dit terrein is sprake van verouderd vastgoed en overlast in de openbare ruimte omdat bedrijven gegroeid zijn en te weinig plek beschikbaar is om uit te breiden. Door te investeren in de aankoop en sloop van verouderd vastgoed en het faciliteren van bedrijfsverplaatsingen, komt ruimte beschikbaar voor nieuwe werkgelegenheid. Ook wordt op dit terrein geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en verduurzaming.

Wethouder Van Benschop was verheugd met het bezoek van Demissionair minister Hugo de Jonge: "Het bezoek van de minister was een mooie gelegenheid om te laten zien dat we met het verbeteren van bedrijventerreinen niet alleen bezig zijn met het attractiever maken van de panden en de omgeving. We vinden het net zo belangrijk dat we daarnaast ook werkgevers die een positieve bijdrage leveren aan onze stad en regio onder andere doormiddel van goed werkgeverschap, een verscheidenheid in banen en duurzaamheid kunnen vestigen. Het bezoek van de minister was een mooie blijk van waardering voor al het werk dat we als gemeente samen met ondernemers al hebben verricht."


Bedrijvenbezoek

DHL is een van de nieuwste aanwinsten aan de noordzijde van het Distripark. Het bedrijf, de omliggende bedrijven en de omgeving hebben samen inzet gezet op duurzaamheid en hebben een goede samenwerking met gemeentelijke instellingen op het gebied van arbeidsplaatsen. Door bedrijven is geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen. 

Wisman Transport is een bedrijf dat al 100 jaar bestaat, geldt als een goed voorbeeld van een lokaal bedrijf dat de gemeente Dordrecht graag wil behouden, maar waar op de huidige locatie onvoldoende ruimte is voor hun bedrijfsactiviteiten.

Wisman kijkt naar een mogelijke locatie op DistriPark of Dordtse Kil III om hun bedrijf voort te zetten en verder uit te breiden.Bezoek Hugo de Jonge DHL


Bezoek Hugo de Jonge DHL