Spring naar inhoud
24 augustus 2018

Laatste stap vergunning windmolen Krabbegors

Energiecoöperatie Dordrecht wil op de locatie Krabbegors (Duivelseiland) een windmolen plaatsen. Grondeigenaar HVC heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. De gemeenteraad van Dordrecht heeft hiervoor de benodigde Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) afgegeven. Dit betekent dat de provincie Zuid-Holland de omgevingsvergunning kan verlenen.


Namens de provincie heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) op 16 augustus 2018 de definitieve beschikking afgegeven. Belanghebbenden die eerder een zienswijzen hebben ingediend, kunnen tot en met 8 oktober beroep aantekenen tegen dit besluit.


Meer vindt u op www.dordrecht.nl/windenergie