Spring naar inhoud
13 juni 2024

Meet and match bedrijven, Parktrust en gemeente

Op donderdag 13 juni stond de tent van Parktrust in de Planckstraat.


Dit onder het mom "Parktrust en de gemeente komen naar u toe".


Robert van Parktrust sprak over schoon, heel en veilig. Jan-Willem van de gemeente Dordrecht beantwoordde vragen over het revitaliseringsproject.


Dit traject kent drie sporen:

  • Extra controle en handhaving door OZHZ/BOA om overlast tegen te gaan. Denk hierbij aan buiten de vakken parkeren en opslag van afval en materiaal op straat.
  • Vergroening van de openbare ruimte, waarbij bedrijven met leuke ideeën kwamen om dit in te vullen. Een voorbeeld hiervan was twee groenvakken op de kopse kant en daartussen extra parkeervakken met half open bestrating, zoals grasbetontegels. Een win-winsituatie.
  • In de omgeving van de Daltonstraat verwachten we in de tweede helft van 2024 nieuwe percelen op de markt te brengen. De gemeente heeft diverse percelen gekocht of de erfpacht opgezegd met als doel deze te clusteren en op de markt te brengen, waarbij ambities op het gebied van arbeid, duurzaamheid, mobiliteit en kwaliteit ingevuld kunnen worden door de nieuw te vestigen bedrijven. Percelen komen op de markt via een openbare aankondiging. Houd onze website in de gaten.

Er waren ook diverse andere vragen, zoals over erfpachtkwesties, en het was mooi om te zien dat de ondernemers op Dordtse Kil vooruit willen. Kortom, een geslaagde ochtend.


GebiedsmanagementParkTrustDordtse Kil II