Spring naar inhoud
27 maart 2018

Sensorkastjes verzamelen data op Dordtse Kil II

Dordrecht neemt deel aan het landelijke proefproject Smart City Living Lab om te onderzoeken of problemen opgelost kunnen worden met metingen met sensoren. Het landelijk programma stelt kastjes ter beschikking voor het meten van luchtkwaliteit en geluid in de openbare ruimte en een platform waarop metingen verzameld en gepresenteerd worden.


Smart City Living Lab komt ook op de Westelijke Dordtse Oever. Op Dordtse Kil II en langs de Wieldrechtseweg en de Rijksstraatweg worden tien kastjes die data verzamelen over het gebied aan lantarenpalen opgehangen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld verkeerspatronen worden herkend waarmee in combinatie met andere meetgegevens en beschikbare open data, de doorstroming van het verkeer naar de N217, N3 en A16 in de avondspits verder kan verbeteren. Ook worden de metingen gebruikt om langdurig geparkeerde vrachtwagens te vinden. En we bekijken of de sensoren informatie kunnen leveren waarmee energie bespaard kan worden bijvoorbeeld voor openbare verlichting.


RTV Dordrecht besteedde er aandacht aan in haar uitzending van 25 maart.