Spring naar inhoud
24 mei 2019

Verbreding Rijksstraatweg en aanleg fietspad

Vanaf medio juni start de verbreding van de Rijksstraatweg en de aanleg van het vrij liggende fietspad aan de westkant van de weg. Eerst wordt het fietspad aangelegd en daarna de verbreding van de westkant van de weg en de (grond-)werkzaamheden aan de oostzijde van de Rijksstraatweg aan talud en berm. Naar verwachting is dit werk eind september dit jaar klaar.


Tijdens het werk wordt maximaal een halve rijbaan afgezet, over een lengte van 250 meter. Hierbij worden de benodigde verkeersmaatregelen genomen, waar nodig maken we gebruik van verkeersregelaars en/of verkeerslichten. De percelen langs de Rijksstraatweg blijven tijdens het werk gewoon bereikbaar.Na deze zomer kan het vrij liggende fietspad gebruikt worden. Omdat (brom)fietsers niet meer op de weg hoeven te rijden, wordt dit deel van de route daarmee al veiliger voor (brom)fietsers en voetgangers.