Spring naar inhoud
15 november 2019

Wantijbrug (N3) vanaf 20 januari voor 2,5 maand afgesloten

Vanaf 20 januari 2020 start Rijkswaterstaat met de renovatie van de Wantijbrug en gaat de brug voor twee en halve maand dicht. De brug is in slechte staat en moet gerenoveerd worden.


Vanwege de veiligheid mag er tijdens het werk geen auto- en vrachtverkeer over de brug rijden. Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen wel over de brug. De N3 gaat dicht tussen afslag bij de Merwedestraat en de afslag bij de Provincialeweg. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid over de A16 en de A15. Vervoer van gevaarlijke stoffen moet via de A27 rijden.


We verwachten daardoor grote verkeershinder in en rond onze stad. Er is uitgebreid gesproken met Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio over alle mogelijke alternatieven. Daaruit bleek dat alleen bij volledige afsluiting van de brug de veiligheid tijdens de werkzaamheden en de aanrijtijden voor de nood- en hulpdiensten via de N3 gegarandeerd kunnen worden. Daarom is er, hoe vervelend ook, geen andere optie dan volledige afsluiting.


Het ministerie heeft middelen vrijgemaakt voor maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Samen met Rijkswaterstaat bereiden we de maatregelen nu voor. We kijken bijvoorbeeld naar omleidingen, bebording en communicatie, aanpassing van verkeerslichten, inzet van extra bussen en verschillende fietsacties.


Maar ook met deze maatregelen zal het erg druk worden. Daarvoor doen we ook een beroep op de inwoners en bedrijven: Kom vooral met het openbaar vervoer of op de fiets. Neemt u toch de auto, reis dan buiten de spits. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de stad zo goed mogelijk bereikbaar blijft.


Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/renovatiewantijbrug