Westelijke Dordtse Oever

Ruimte voor Bijzondere Ondernemers

Contact

Geïnteresseerd? Wilt u meer weten?
Of wilt u dat wij contact met u opnemen?

Bel met team Westelijke Dordtse Oever
078 – 770 48 90 of mail ons.

DUURZAAM, MARITIEM EN LOGISTIEK

De Westelijke Dordtse Oever is een veelzijdig en uitgestrekt gebied tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel, met een uniek maritiem en logistiek profiel. Met 700 hectare, 750 bedrijven en ruim 14.000 arbeidsplaatsen is dit het grootste bedrijventerrein en banenmotor voor Dordrecht en de regio Drechtsteden.

Nieuwe ontwikkelingen

Karakteristieke eigenschappen van dit gebied zijn: een eigen zeehaven, door de wol geverfde ondernemers, grote ambities op het gebied van duurzaamheid en veel ruimte voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen.

In beeld

Film over ambities en bijzondere ondernemers

Meer info

Wethouder Jasper Mos vertelt deze korte film over de ambities op de Westelijke Dordtse Oever en over de bijzondere ondernemers die er in het gebied gevestigd zijn. We gaan op bezoek bij een specialist, Mampaey Offshore bv, marktleider in innovatieve sleep- en afmeer systemen. Gerard Mampaey vertelt waarom zijn bedrijf zo goed past op de Westelijke Dordtse Oever.

Bekijk de film

Trotse bewoners

Wonen tussen water, groen en bedrijvigheid

Meer info

Het is een dynamische omgeving: Wonen, werken en ondernemen vinden naast elkaar plaats. Door het gebied heen vindt u verschillende kleine woongebieden: pittoreske woningen aan de dijken en pareltjes in het groen. Bewoners zijn trots op het feit dat ze hier wonen.

Groen en ondernemend

Stads landbouwkas De Oude Beer

Meer info

Midden in Dordtse Kill III ligt een duurzame, groene en innovatieve plek: Stadslandsbouwkas ‘De Oude Beer’. Hier worden groenten en kruiden op een natuurlijke manier gekweekt voor andere tuinders, lokale cateraars en huishoudens. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan Dordtse maatschappelijke organisaties.

Ontmoetingsplek
Samen met platform Duurzaamheid wil de gemeemte van de kas ook een ontmoetingsplek maken voor mensen die in de omgeving werken, wonen of recreëren.

Nieuws

Samen investeren in kwaliteit bedrijventerreinen

Meer info

De ondernemers van Louterbloemen/ Duivelseiland en Krabbepolder/ Zeehavengebied (Zuid) hebben het initiatief genomen voor 2 “bedrijveninvesteringszones”. In deze zones, die samen het havengebied Dordrecht Inland Seaport afdekken, investeren zij samen in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de zones betalen mee, de gemeente draagt bij in de vorm van een subsidie aan beide stichtingen. De Stichting BI-zone Louterbloemen/ Duivelseiland en Stichting BI-zone Krabbepolder/ Zeehavengebied (Zuid) gaan in hun eigen gebied aan de slag met de uitvoering. Denk hierbij aan het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, onderhoud, brandveiligheid en bereikbaarheid.
Meer informatie.

Duurzaam ondernemen

Doe de energiescan

Meer info

Veel ondernemers vinden het belangrijk om een duurzame bijdrage te leveren, door bijvoorbeeld minder energie te gebruiken. Vaak kan dat al met eenvoudige maatregelen. Een energiescan laat u zien wat de mogelijke besparingen zijn in uw bedrijf. Meerdere collega-bedrijven gingen al voor. Zo ook gAvilar op Dordtse Kil I. Zij bespaarden tot nu toe 10-20% op hun energiekosten met simpele maar doeltreffende maatregelen. Ook Pelican Rouge, Alfa Glas, BNM Motoren, Brilmode Rob Boon, Van Dijk Installaties en Van Driel Auto hebben een Energiescan gedaan, met een gemiddelde besparing van 30% op het jaarverbruik. Meer informatie.

Gevarieerd en inspirerend

Water en groen

Meer info

Dordtse Kil verbindt de Oude Maas met de havens van Rotterdam en het achterland. De ligging biedt functionele en ruimtelijke kwaliteit en geeft de Westelijke Dordtse Oever het gebied zijn maritieme karakter.

Het water draagt ook bij aan een aantrekkelijk werk- en woonmilieu. Zo wisselen pleziervaartuigen en transportschepen elkaar af. Anders dan bij een standaard standaardbedrijventerrein is het gebied rijkelijk voorzien van groene elementen. De rand van het nationaal park De Biesbosch is via een wandel- en fietsviaduct in slechts een paar minuten te bereiken.

Duurzaamheid

Vier sterren voor duurzame ontwikkeling Dordtse Kil IV

Meer info

De gemeente Dordrecht gaat Dordtse Kil IV op een duurzame manier ontwikkelen en ontving daarvoor een 4 sterren BREEAM-NL keurmerk. Dordrecht behoort daarmee tot een van de zes gebiedsontwikkelingen in Nederland met een dergelijk certificaat. Wethouder Duurzaamheid Rik van der Linden vindt de excellente score een prachtige kroon op de duurzaamheidsambities. Het onderschrijft de grote klimaatambities van Dordrecht.

Lees meer

 

Nieuws

Bestemmingsplan Dordtse Kil IV vastgesteld

Meer info

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad stemt in met de bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en aansluiting rijksweg A16/N3. Met dit besluit geeft de gemeenteraad groen licht voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en voor de aansluiting A16/N3 waarmee de doorstroming, veiligheid en bereikbaarheid van de stad en regio sterk verbetert. Meer informatie

De toekomst lonkt

Het is moeilijk de toekomst te voorspellen, maar we kunnen ons voorstellen dat we vanaf de dijk kijkend over het water pleziervaartuigen en transportschepen zien. Dat mensen werken in een inspirerende en levendige omgeving. Dat er gezwommen wordt bij het stadsstrand. Dat ondernemers zaken doen met uitzicht op de rivier. Dat liefhebbers wandelen langs de havengeschiedenis in de Zeehaven. We zien ruimte voor ondernemen. We zien ruimte voor u.
Kijk ook naar onze film.

Toen

HISTORIE VAN DE WESTELIJKE DORDTSE OEVER
Dordrecht is een stad van water, historie en cultuur. De economische bedrijvigheid vindt van oudsher plaats langs de oevers van haar rivieren. De stad omarmt haar rijke verleden waarin zij floreerde als handelsplaats en waar onder meer de basis werd gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden. Naast de historie, heeft ook water en de strijd met water Dordrecht gevormd. Deze strijd gaf de stad haar karakter, schilderachtige havens, maar ook het unieke Nationaal Park De Biesbosch.

ZOOM IN OP DE WESTELIJKE DORDTSE OEVER

Dordtse Kil IV

Dordtse Kil IV
Het nieuwe logistieke en duurzame bedrijventerrein Dordtse Kil IV is ons paradepaardje. Vanaf het derde kwartaal 2018 worden de kavels van minimaal 1,5 hectare uitgegeven. Het terrein krijgt een eigen ontsluiting via de naastgelegen rijkswegen, zodat het optimaal bereikbaar is.

100% energieneutraal
De duurzame gebiedsontwikkeling is geborgd met een BREEAM keurmerk. De basisenergie-infrastructuur bestaat uit een elektriciteitsnet, waarmee 100% energieneutraal ondernemen realistisch is. Er komt op het terrein onder meer een waterstof facility point, vier windturbines en een zonne-energiecentrale.

Meer weten?
Otto Verschoor, projectmanager Dordtse Kil IV
Telefoon: 078-770 4292 of mail:

O.VERSCHOOR@DORDRECHT.NL

ZOOM IN OP DE WESTELIJKE DORDTSE OEVER

Dordtse Kil III

Dordtse Kil III is in de jaren 90 volgens de toen meest verregaande duurzame richtlijnen ontwikkeld. Dat betekent: veel water en groen en een inrichting die zoveel mogelijk is aangepast aan het bestaande landschap.

Goede uitstraling
Het parkmanagement zorgt ervoor dat het terrein zijn kwalitatief goede uitstraling behoudt. Er zijn moderne en vooral industrieel vormgegeven gebouwen. Alle kavels hebben een glasverbinding. Er zijn nog circa 20 kavels beschikbaar variërend in kavelgrootte. Iets voor u?

Meer weten?
Madelon Soeteman, projectmanager
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
Telefoon: 078-770 4292 of mail:

MM.SOETEMAN@DORDRECHT.NL

WWW.ROM-D.NL

ZOOM IN OP DE WESTELIJKE DORDTSE OEVER

Dordtse Kil I + II

Grenzend aan de Zeehaven en direct aan de A16, liggen Dordtse Kil I en II en Amstelwijck-West. Gemengde bedrijventerreinen die vanaf de jaren 70 ontwikkeld zijn en zo’n 350 bedrijven herbergen. Op korte termijn krijgen deze gebieden een kwaliteitsimpuls.

Veiligheid en herontwikkeling
Gemeente, ondernemersverenigingen en ondernemers verbeteren samen de uitstraling van het gebied. Onderhoud en veiligheid spelen daarbij een belangrijke rol. Zij stimuleren de herontwikkeling van privaat vastgoed en initiëren een professioneel parkmanagement.

Meer weten?
Aldo van Kleef, gebiedsmanager Westelijke Dordtse Oever
Telefoon: 078-770 4920 of mail:

A.VAN.KLEEF@DORDRECHT.NL

ZOOM IN OP DE WESTELIJKE DORDTSE OEVER

Amstelwijck-West

Grenzend aan de Zeehaven en direct aan de A16, liggen Dordtse Kil I en II en Amstelwijck-West. Gemengde bedrijventerreinen die vanaf de jaren 70 ontwikkeld zijn en zo’n 350 bedrijven herbergen. Op korte termijn krijgen deze gebieden een kwaliteitsimpuls.

Veiligheid en herontwikkeling
Gemeente, ondernemersverenigingen en ondernemers verbeteren samen de uitstraling van het gebied. Onderhoud en veiligheid spelen daarbij een belangrijke rol. Zij stimuleren de herontwikkeling van privaat vastgoed en initiëren een professioneel parkmanagement.

Meer weten?
Aldo van Kleef, gebiedsmanager Westelijke Dordtse Oever
Telefoon: 078-770 4920 of mail:

A.VAN.KLEEF@DORDRECHT.NL

ZOOM IN OP DE WESTELIJKE DORDTSE OEVER

Dordrecht Inland Seaport

Dordrecht Inland Seaport is de nieuwe naam van de Zeehaven Dordrecht, sinds 2013 onderdeel van het Rotterdamse havenindustrieel complex. De diepe vaargeulen en kavels met kades in de Zeehaven bieden ondernemers grote kansen. Het gebied bestaat uit twee bedrijventerreinen: Krabbepolder/Zeehavengebied(zuid) en Louterbloemen/Duivelseiland. De ondernemers op beide bedrijventerreinen hebben het initiatief genomen voor 2 “bedrijveninvesteringszones” (BIZ). In deze zones, die samen het havengebied Dordrecht Inland Seaport afdekken, investeren zij samen in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving.

Vitalisering
Om Dordrecht Inland Seaport nog aantrekkelijker te maken zet Havenbedrijf Rotterdam de komende jaren in op een verdere vitalisering van de zeehaven. De uitstraling van de haven krijgt een impuls en er wordt meer haven-gerelateerde bedrijvigheid aangetrokken. Om dat te realiseren is 16,5 hectare beschikbaar.

Meer weten?
Rik Dalmeijer, gebiedsmanager Havenbedrijf Rotterdam
Telefoon: 010-252 1010 of mail:

RA.DALMEIJER@PORTOFROTTERDAM.COM

WWW.PORTOFROTTERDAM.COM

Westelijke Dordtse Oever in beeld

2040

Hoe ziet de Westelijke Dordtse Oever er nu en straks uit? In een minuut laten we u zien wat er nu gebeurt in het gebied en welke plannen er zijn.

Bekijk de film

Investeren in bereikbaarheid

Infrastructurele plannen

We investeren fors in infrastructuur om de Westelijke Dordtse Oever goed bereikbaar te maken. Rijkswaterstaat pakt de doorstroming van het knooppunt A16/N3 aan met de aanleg van een nieuwe oprit van de N3 naar de A16 en andere op- en afritten.

Nieuwe ontsluitingswegen
De gemeente Dordrecht zorgt voor de aansluiting van dit gebied op de A16 en voor een nieuwe ontsluitingsweg die de Zeehaven verbindt met Dordtse Kil I, II, III en het nieuwe Dordtse Kil IV.

Meer weten?
Andre Groninger, Rijkswaterstaat
Telefoon: 0800-8002 of mail:

 

ANDRE.GRONINGER@RWS.NL WWW.RIJKSWATERSTAAT.NL

 

Walter van Beers, projectleider infrastructuur Westelijke Dordtse Oever

Telefoon: 078- 770 4891 of mail:

 

WM.VAN.BEERS@DORDRECHT.NL

Nuchter bijzondere dingen doen

De Westelijke Dordtse Oever in cijfers

Facts & Figures

Overzicht beschikbare kavels

Totaal

Dordtse Kil IV 67 ha Vanaf
Dordtse Kil III 22 ha
Dordrecht Inland Seaport 16,5 ha

Beschikbaar

Vanaf 2019
Per direct
Per direct

Kavelmaten

1,5 ha – 5 ha
0,2 t/m 5 ha
2,5 ha – 7,8 ha

Doelgroep

Logistiek
Gemengd
Zeehaven gerelateerd

Onze trots

Inspirerende ondernemers
U bent hier in goed gezelschap. We hebben talloze bijzondere ondernemers, waaronder J.L. van den Heuvel Orgelbouw bv, koffiebranderij Pelican Rouge, Mampaey, Happy Italy, Bardahl, Maprom, Saris, Riwal, Bezemer, Kroon, Knauf, Nesselande, Continental Backeries en VAF Instruments. Wij zijn trots op hen! En we omarmen hun kennis, ervaring en betrokkenheid. Wat denkt u, voelt u zich thuis in dat rijtje?

Groen van binnenuit

Koplopers in duurzaamheid
De Westelijke Dordtse Oever is een gebied dat niet alleen groen is van buitenaf, maar ook van binnenuit. We stimuleren minder energiegebruik en meer duurzame energieproductie. Daarom is er alle ruimte voor zonnepanelen en windenergie.

Uitdaging
Duurzame gebouwen, zichtbaar groen. Ondernemers van de Westelijke Dordtse Oever worden uitgedaagd huisvesting en bedrijfsprocessen duurzaam in te richten. Energietransitie, mobiliteit, circulaire economie en ruimtegebruik staan hierbij centraal. Bedrijven als De Boer Groep, Pelican Rouge en Coolrec zijn koplopers in duurzaamheid en inspiratie voor hun omgeving.

Contact

De Westelijke Dordtse Oever biedt unieke ondernemerskansen. Heeft u interesse en wilt u meer weten? Vul dan het formulier in. Wij nemen contact met u op. U kunt ons ook bellen via (078) 770 48 90.

Verder kunt u ons volgen via Twitter en houd ook deze site in de gaten, want we publiceren regelmatig nieuws en interessante artikelen.

Samen vormgeven

Investering van 150 miljoen

Gemeente, Provincie, Rijk en Havenbedrijf Rotterdam investeren ruim 150 miljoen euro in de ontwikkeling van Dordtse Kil IV, de verbetering van de infrastructuur en herstructurering van bestaande terreinen.

Natuurlijk betrekken we de aanwezige ondernemers bij de ontwikkelingen. Maar ook nieuwe ondernemers geven we een concrete rol in de ontwikkeling van het gebied. Samen zetten we de Westelijke Dordtse Oever succesvol op de kaart.